• เริ่มต้นวันจันทร์ด้วยโจ๊กหมู ร้อนๆ อร่อยๆ ราคาไม่แพง ที่โรงอาหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ. นครนายก เพราะมาธุระที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • Start my busy Monday with Congee at the canteen of the Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University, Ongkharak campus, Nakhon Nayok Province, Thailand.

Congee