• เที่ยวบินพร้อมโรงแรมไปไต้หวันกับ EVA Air
  • 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 12,522 บาทต่อคน
  • กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาดีลดีที่สุดสำหรับช่วงเวลาการเดินทางของท่าน สำรองที่นั่งและห้องพัก และข้อมูลเพิ่มเติม
  • ราคาและข้อเสนอที่ให้ไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นและสามารถเปลี่ยนแปลงจากตัวอย่างนี้ได้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาและข้อเสนอขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง

EXP-EvaAirDeals-THTH-532x299

(เครดิตรูปภาพ : Expedia.co.th )